De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Samenstelling ledenraad 2020

Patrick Bocken

De Unie zie ik als een vakbond die de leden stimuleert, helpt en opkomt voor hun belangen.

René Jansen
Ook De Unie heeft te kampen met teruggang in leden en het roer zal om moeten. Ik wil mij daar graag voor inzetten.
Ivo Kessels
Het Moet Anders!
Hans Kriek
Ik doe mijn best om de belangen van de leden, maar zeker van de leden die vaak al 40 tot 80 jaar lid zijn van De Unie en zijn rechtsvoorgangers te behartigen. De Unie is er ook voor leden die niet meer actief deelnemen aan het arbeidsproces.
Frank te Kloese
Vanzelfsprekend verdient De Unie een positief kritische Ledenraad. Daarvoor zou ik me graag met veel enthousiasme, en best wel enige ervaring op dit vlak, willen inzetten.  Daarbij zou ik tevens graag meer de verbinding willen zoeken met de vereniging.
Marco van Pelt
Betrokken blijven en bijdragen aan De Unie van de toekomst.
Dirk Jan van Putten
Nagedacht moet worden hoe de ledendaling kan worden gestopt en welke andere activiteiten De Unie kan ontwikkelen om financieel gezond te blijven.
Stan Rouwenhorst
De Unie moet voor alle werknemers brede maatschappelijke verantwoordelijkheid durven nemen.
Hans Verkleij
Aan jonge ICT-ers, marketeers en technisch specialisten wil ik aantonen dat een lidmaatschap van De Unie voor voordelen kan opleveren.
Rob Verseput
Ik wil mijn kennis en ervaring gebruiken om mee te helpen De Unie weer sterk te maken.
Maurice Widdershoven
De uitdaging om mee te denken en toezicht te houden op de verdere herpositionering van De Unie en toegevoegde te hebben voor de diverse generaties ga ik graag aan.

De Unie op social media